“Ik wil dat mijn patiënten verzorgd worden zoals ik zelf verzorgd zou willen worden”

De ligtijden in het ziekenhuis worden steeds korter. Dat betekent helaas niet dat mensen minder ziek worden maar dat ze steeds vaker thuis (verder) moeten verzorgd worden. Na het behalen van mijn  diploma van bachelor in de verpleegkunde in 1996 heb ik mij  gespecialiseerd in de thuisverpleegkunde. Niet met mijn neus in de boeken, maar door dagelijks in de zorg te werken, meer dan 23 jaar ervaring op te doen en bijscholingen te volgen. 

Op elk moment van de dag en de week

Aanvankelijk gingen we ’s ochtends enkele uren op ronde en bezochten we ook ’s avonds nog enkele mensen maar dat volstaat vandaag niet meer. Om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen voor een steeds groter aantal patiënten in Gent en de deelgemeenten van Gent, heb ik vandaag een 8-tal verpleegkundigen in dienst. Het geeft mij een grote voldoening om mensen die verpleegkundige hulp nodig hebben op elk ogenblik van de dag en de week te kunnen helpen.

Een duidelijke kwaliteitsnorm

Het welzijn van mijn patiënten ligt mij nauw aan het hart en liefst zou ik hen elke dag zelf verzorgen maar helaas is dit niet mogelijk. Ik verlang van mijn collega-verpleegkundigen echter dat ze hun zorgopdracht op een zelfde toegewijde en kwalitatieve manier opnemen als ikzelf. De kwaliteitsnorm die ik lang geleden al heb bepaald, is zeer duidelijk: ik wil dat mijn patiënten verzorgd worden zoals ik zelf verzorgd zou willen worden.

Kort op de bal

Het voordeel van een klein team is dat we heel kort op de bal kunnen spelen aangezien de informatie direct en zonder stoorzenders wordt doorgegeven. Dagelijks bespreken we heel concreet en rechtstreeks de gezondheidstoestand van de bezochte patiënten. Het laat ons toe om snel in te grijpen als door een gewijzigde situatie van een patiënt het zorgplan moet aangepast worden, extra hulp nodig is of overlegd moet worden met de behandelende geneesheer.

Hopelijk heb je ons nooit nodig, maar mocht dat wel zo zijn, dan ben je bij ons in goede handen.

Ilse Baes,
zaakvoerster

Bel mij op 0495 21 95 06 om je verzorging af te spreken of

neem contact op voor meer informatie