Langdurige of snelle interventies

Afhankelijk van je verpleegkundige noden of het voorschrift van je behandelende arts komen we een keer of meermaals per dag langs. Dat kan voor een korte periode zijn of langdurig, voor een snelle of een tijdsintensieve interventie.

Wondzorg

Normale wondheling is een complex proces. De genezing van de beschadigde huid kan om verschillende redenen verstoord verlopen. Bij een complexe wonde is een professionele behandeling bijgevolg zeker nodig.

Toilet en hygiëne

We helpen bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uitstappen uit bed, bij het verversen van de kledij en het incontinentiemateriaal.

Inspuitingen en het toedienen van medicatie

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het geven van inspuitingen of het toedienen of aanbrengen van medicatie.

Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Afhankelijk van de toestand van de patiënt, kunnen we hem of haar ook aanleren om de stoma zelf te vervangen. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen.

Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. De voeding wordt in dat geval toegediend via een sonde in de neus of rechtstreeks naar de maag met behulp van een voedingspomp.

TPN

TPN staat voor ‘totale parenterale nutritie’ of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Het toedienen kan enkel gebeuren door verplegers die daarvoor zijn opgeleid.

Sandostatine inspuitingen

Artsen schrijven sandostatine voor bij patiënten die problemen hebben met hormonen producerende organen. Ook bij ernstig zieke mensen die last hebben van diarree, misselijkheid en braken. We zijn opgeleid tot Nova-nurses.

Thecale pijntherapie

Thecale pijntherapie betekent dat de pijnstillers via een katheter rechtsreeks worden afgegeven in het ruggenmergvocht, de plaats waar pijnsignalen worden doorgegeven naar de hersenen door middel van een medicatiepomp.

Infusietherapie

Aanbrengen en vervangen van Subcutane of intraveneuse (in de ader) infusen voor het toedienen van geneesmiddelen (vb. antibiotica, magnesium, ijzer, …) en pijnbestrijding (vb. morfine in palliatieve setting, …)

Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden. Voor de psychosociale begeleiding van de patiënt en zijn omgeving werken we samen met het palliatief team van Gent-Eeklo.

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

Opvolging van diabetes

Integrale verzorging en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog.

Porth-a-cath

Een port-a-cath of poortkatheter wordt gebruikt om op een veilige manier chemotherapie te kunnen toedienen. De port-a-cath blijft onder de huid zitten gedurende de ganse behandeling. Het systeem moet om de 6 à 8 weken gespoeld worden om verstopping te voorkomen.

Sondage

Bij het niet spontaan kunnen urineren, wordt er een catheter in de blaas aangebracht om de urine te laten aflopen. Dit kan een éénmalig sondage zijn, eventueel dagelijks of via een verblijfscatheter.

Canules

Een canule is een buisje, die via een opening in de hals rechtstreeks in de luchtpijp (= trachea) geplaatst wordt. Door dit buisje vindt na de operatie de ademhaling plaats. De canule bestaat uit een binnen- en een buitencanule. De buitencanule blijft in de luchtpijp. De binnencanule kan worden verwijderd om schoon te maken.

Bel mij op 0495 21 95 06 om je verzorging af te spreken of

neem contact op voor meer informatie