Hoe waardevol wij voor jou kunnen zijn

We willen dat onze patiënten verzorgd worden  zoals wijzelf willen verzorgd worden. – Ilse Baes

  • Om de continuïteit van de zorg 7/7 te kunnen garanderen, zijn wij een team van een 8 gedreven verpleegkundigen.
  • Dagelijks hebben wij overleg om de zorgen, noden en aanpassingen aan het zorgplan van onze patiënten efficiënt op te volgen en te laten verlopen.
  • Om de kwaliteit van de zorg te bewaken staan wij er op dat ons team een constante bijscholing geniet en op de hoogte is van de laatste innovaties in de zorgsector.
  • Als je met gezondheidsproblemen kampt, verdien je zorg van de beste kwaliteit, zodat je snel geneest of je “welzijn” zo optimaal mogelijk verloopt.
  • In een thuissituatie kunnen we onze aandacht gedurende de verzorgingstijd exclusief op 1 persoon/patiënt toespitsen.
  • Als we je thuis verzorgen, kunnen we, behalve met je medische noden, ook rekening houden met je gezinssituatie en je leefomstandigheden.
  • We brengen graag mensen samen. We kunnen andere ondersteunende diensten of hulpverleners aanraden of je behandelende geneesheer om aangepaste zorg of overleg verzoeken.

Bel mij op 0495 21 95 06 om je verzorging af te spreken of

neem contact op voor meer informatie

Rechtstreekse betaling via je mutualiteit

Je hoeft ons nooit zelf te betalen voor de zorgen (met nomenclatuurnummer) die wij verstrekken. Zoals de meeste zelfstandige thuisverplegers en de gesubsidieerde organisaties factureren wij onze diensten via de derdebetalersregeling aan je mutualiteit.

Neem contact op voor meer informatie